BAŞKAN'DAN

Bu kentte yaşayan bir birey olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın yanında Osmanlı İmparatorluğuna da Başkentlik yapma onuruna erişmiş Edirne’nin somut ve somut olmayan kültür mirasları ile doğal zenginliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda kent halkında algı oluşturarak toplumda “Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişmesi”ni sağlamak, Edirne'de "Edirne Şehir Tarihçileri Müze ve Kütüphanesi"ni kurmak amacıyla düşlediğim projeleri hayata geçirmek için 15 Kasım 2021 tarihinde çalışmalara başladım. Plan ve projeleri belirleyerek yol haritamı oluşturdum. Birçok arkadaşımla bu hayallerimi paylaştım. Projemi üç başlık altında yürütmeye karar verdim;

1- Amacıma ulaşabilmek için bir WEB sitesi kurmak ve bu WEB sitesi altında Edirne'nin somut ve somut olmayan kültür miraslarını halkımıza tanıtmak,

2-Sosyal medya hesapları açarak WEB üzerindeki verileri bu hesaplar üzerinden paylaşımını yaparak bilgi demetine halkın erişimini sağlamak,

3- Bu oluşumu Sivil Toplum Kuruluşuna dönüştürmek amacıyla hayalime ortak olacak takım arkadaşlarımla "Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği"ni kurmak.

Sosyal sorumluluk projesiyle çıkmış olduğum bu yolda birliktelik sağladığım Edirne sevdalıları, Doç. Dr. Berk Küçükaltan, Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Öğr. Gör. Ender Görgün, Öğr. Gör. Ali Can Molla ve Bilal Sarıgül ile birlikte "Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği"nin kurulması için gerekli çalışmaları tamamlayarak Edirne Valiliğine müracaatımızı yaptık.

Ve derneğimiz 30 Mayıs 2022 günü resmen kuruldu. 

20 Kasım 2022 Pazar Günü 'de derneğimiz ilk genel kurul toplantısını yaparak derneğimiz yönetim ve denetim kurulumuzu belirledik.

Derneğimiz çatısı altında amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için kentin kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve halkımız temel paydaşlarımız olup üreteceğimiz projeleri birlikte paylaşarak halkımızın yaşamına kazandırmak için takım arkadaşlarımız ile birlikte güç birliği içinde çalışacağız.

Kentimizde Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirebilmek için sizleri de aramızda görmeği arzu ediyoruz. Bizler maddi ve/veya manevi desteklerinizle daha güçlü olacağız. Üye olmak istiyorsanız üye formunu indirip doldurarak mail ile bize bildirebilirsiniz. 

Bizlere maddi destek sağlamak istiyorsanız derneğimizin aşağıda belirtilen adresine isim ve soyadınızı veya şirketinizin adını yazarak bağışta bulunabilirsiniz.

Sizlerle daha güçlüyüz.


Ender BİLAR

Kurucu Başkan


Derneğimizin Banka IBAN Nosu:

TR750013400002034544100001