FAALİYET ALANLARIMIZ

Kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir;

 

1- Kuruluş amacı doğrultusunda her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten vb. basılı ve elektronik yayınlar yayımlamak,

2- Kent halkında kültür bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla "Müze ve Kütüphane" kurmak, şehir tarihi ve tarihçilerini bu müze'de tanıtmak, eserlerini okuyucularıyla buluşturmak, kurulacak olan müze ve kütüphaneleri tefriş etmek, işletmek veya işletilmesini sağlamak,

3-Kent halkında okuma alışkanlığı kazandırmak, okuma kültürünün gelişmesini sağlamak amacıyla kitap ve imza günleri ile Kitap Fuarı düzenlemek,

4- Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, konferans, bilimsel toplantılar, konserler, yarışmalar, festivaller, benzeri toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmak, katılmayı desteklemek,

5- Edirne merkez ve ilçelerinde kurulmuş kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak projeler üretmek, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

6- Tüm sanat dallarında özellikle genç yeteneklerin gelişimi için destekleyici projeler üretmek, yarışmalar düzenlemek, sergi alanları ve benzeri olanaklar yaratmak, 

7- Kuruluş amacı doğrultusunda üretilecek proje ve diğer faaliyetler için çalışma grupları oluşturmak,

8- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

9- Kentin, tarih, kültür ve sanat değerleri ile ilgili çalışmalar yapmış, kentin tanıtımında hizmetleri bulunan kişi ve/veya kurum ve kuruluşları ödüllendirmek, bu konu ile ilgili teşvik edici yarışmalar açmak ve ödüllendirmek,

10- Kuruluş amacı doğrultusunda ve ilgisin bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,